Nacházíte se zde >> In body >> před měřením
ANALÝZA SLOŽENÍ TELA
Co je nutné mít na pameti pro presné merení s InBody230
Presnost testu týkající se analyzátoru složení tela je závislá na vyšetrované osobe a na prostredí ve kterém se
test provádí. Pro zajištení presnosti merení musí být udelány urcité bezpecnostní kroky. Pred provádením testu
ctete prosím pozorne následující pokyny a ujistete se, že vyšetrované osoby vzaly do úvahy všechny faktory
schopné ovlivnit výsledky testu a presnost testování.
Bezpecnostní kroky, které je nutno udelat pred provádením testu InBody
1. Ujistete se, že se test provádí pred jídlem
V prípadech kdy vyšetrovaná osoba již jedla by mel být test odložen po uplynutí dvou hodin od
posledního jídla.To proto, že hmota jídla se pocítá jako váha a muže tak být prícinou chyby merení.
2. Ujistete se, o použití toalety.
I když moc a stolice se nezahrnují jako prvky složení tela, jejich objem je zahrnut do merení váhy.
To by mohlo vést k biologické chybe.
3. Necvicte tesne pred provádením testu.
Namáhavé cvicení, nebo prudké pohyby mohou zpusobit docasné zmeny ve složení tela.
4. Zustante v klidu stát asi pet minut
Provádení testu okamžite po ležení na lužku, nebo po dlouhém
sezení muže zpusobit mírné zmeny ve výsledcích testu. Je tomu
tak proto, že telesná voda má snahu se stahovat do dolních
koncetin, jakmile osoba sedí, nebo když vstane.
5. Neprovádejte test tesne po sprchování, nebo po saune.
Pocení zpusobuje docasné zmeny ve složení tela merené osoby.
6. Neprovádejte merení behem menstruacního cyklu
U žen dochází behem menstruacního cyklu ke zvýšení telesné
vody
7. Test provádejte pri normální teplote (20oC – 25oC)
Zatímco je lidské telo pri normální teplote stabilní, složení tela je
náchylné na zmenu horkého, nebo chladného pocasí.
8. Jestliže se provádí opakovaný test, ujistete se,
že provádíte test pri shodných podmínkách.
Aby byla dodržena presnost výsledku testu, musí být dodrženy
identické podmínky (tj. nošení stejných šatu, testování pred jídlem,
nebo cvicením atd.),
Držení tela pri provádení analýzy
Správné držení tela zvyšuje presnost výsledku testu.
Novinky

06-11-2012

14-09-2012
Nově můžete zakoupit kvalitní sportovní doplňky od firmy Nutrend přímo v poradně.

19-03-2012
V poradně používáme velmi kvalitní přírodní doplňky stravy řady Green Ways. Bližší informace se dozvíte zde
Kontakt

Bc. Radim Bilnica DiS

+420 732331439

info@vyzivoveporadenstvielvis.cz

 

Číslo účtu:
2335508083 / 0800